Wij moeten het doen

illustraties-vooruitkijkenvoorvergevorderden-26In zelfbewustzijn, taal en samenwerkingsvermogen onderscheidt de mens zich daadwerkelijk van alle andere dieren. Kunst en cultuur maken ons uniek en dragen in belangrijke mate bij aan ons voortbestaan. Maar als we de mensheid beschouwen als één persoon, blijken we de volwassenheid nog niet te hebben bereikt. Sterker nog, we zijn de soortelijke pubertijd net voorbij en staan aan het begin van onze soortelijke adolescentie. We moeten echter heel snel volwassen worden om als één soort de toekomst tegemoet te zien. Voor de realisatie van Het Moederplan moeten we namelijk honderd jaar vooruitplannen, duizend jaar later kijken en tienduizend jaar in de toekomst durven dromen. Ruim baan voor homo sapiens universi, de ruimtemens!

illustraties-vooruitkijkenvoorvergevorderden-30